Business Hub North

ProTromsø

Vi legger til rette for private og offentlige etableringer som skaper økonomiske ringvirkninger og kunnskapsarbeidsplasser

Hva er ProTromsø?

ProTromsø er etablert for å bedre Tromsøs og Nord-Norges konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Selskapet vil arbeide for å styrke vilkårene for næringsliv i Tromsø og Nord-Norge sammen med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale partnere. Bærekraftige investeringer, kunnskap, innovasjon samt grønn industri og teknologi skal være nøkkelord for jobb- og verdiskaping i kommunen.

Våre kjerneoppgaver

Aktuelle saker

Med tilgang til vårt brede nettverk og årelange erfaringer gir vi din bedrift alle forutsetninger til å lykkes.

Visjon

Et Tromsø i bærekraftig utvikling og vekst bidrar til et livskraftig Nord-Norge, norsk økonomi og norske interesser.