La oss hjelpe din bedrift å lykkes i Tromsø!

ProTromsø ble etablert i 2021 av Tromsø kommune for å  tilrettelegge for flere arbeidsplasser i privat og offentlig sektor.  Selskapet vil jobbe på lag med næringslivet, næringsforeninger,  klynger, start-up miljøene, kunnskapsinstitusjoner, virkemiddelapparatet, offentlige institusjoner og andre aktører som brenner for vekst og utvikling i hele Nord-Norge. 

ProTromsø vil prioritere gjensidig berikende samarbeid med Tromsøs nabo- og partnerkommuner. 

Et fremoverlent Tromsø er i lokalbefolkningens, Nord-Norges og hele Norges interesse.

ProTromsø vil posisjonere Tromsø som et kraftsenter for bærekraftig vekst og utvikling i nord med et sterkt næringsliv og et levende mangfoldig samfunn.  Vi skal arbeide for å tiltrekke investeringer, etableringer, kompetanse og arbeidskraft til Tromsø, og styrke Nord-Norges  konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. 

For å oppnå en posisjon som et nytenkende og spennende knutepunkt i nord – må vi være aktiv nasjonalt og internasjonalt.

Ansatte i ProTromsø

Gøril Johansen

Daglig leder
CEO

Julie Helene Dalan Sørensen

Seniorrådgiver
Senior Adviser

Tlf: +47 971 85 735

Epost: julie@protromso.com

Styret i ProTromsø

Styreleder Marius Hansen, daglig leder Avincis Aviation Fleet Management Nordics AS

Nestleder Line Kjelstrup, klyngeleder BioTech North

Styremedlem Rolf Skatteboe, administrerende direktør Kongsberg Satellite Services

Styremedlem Hilde Sjurelv, administrerende direktør Helsepartner Nord-Norge

Styremedlem Dag Johansen, professor UiT – Norges arktiske universitet

Styremedlem Mona Jacobsen Saab, daglig leder Big Fish Adventure Hasvik Hotel & Housing

Varamedlem Rigmor Abel, HR-leder Store Norske

Varamedlem Pål Julius Skogholt, leder Tromsø Sosialistisk Venstreparti