ProTromsø med delegasjon i møter med Stortinget og Utenriksdepartementet

I forrige uke reiste ProTromsø med en delegasjon fra næringsliv og akademia til Oslo

Julie-Helene

Julie-Helene

Det er strategisk viktig for Tromsø å aktivt fremme våre strategiske interesser opp mot regjeringen og Stortinget. Dette gjør vi gjennom å samlet framheve vår kompetanse og opplyse om de mange mulighetene som finnes.

Hos Utenriksdepartementet møtte vi statssekretær Eivind Vad Petersson og hans stab, som fikk høre om sentrale satsinger i Tromsø innen næringsutvikling, forskning, sikkerhet og beredskap. Etterfulgt av et møte med leder for utenriks- og forsvarskomiteen Ine Eriksen Søreide på Stortinget.

I møte med statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson og hans stab. Foto: Julie-Helene D. Sørensen.

Tromsø kommune presenterte blant annet satsingen på ungdom og søknaden til EU som European Youth Capital i 2026. Universitetet i Tromsø trekker frem betydningen det vil ha for Tromsø by å få et geopolitisk senter på plass, som har som formål å gi kunnskaps-, kompetanse- og forskningsbasert rådgivning til norske myndigheter om geopolitiske forhold i Arktis og Nordområdene.

Nylig delte næringsminister Vestre nyheten om at Tromsø får 5 millioner til et jordobservasjonssenter. Senteret skal satse på bruk av romteknologi til å etablere og levere operasjonelle tjenester spesielt rettet mot nordområdene.

Photo: Julie-Helene D. Sørensen

Tromsø som utstillingsvindu for det grønne skiftet ble tema for både Tromsø Havn og Troms Kraft, som viste til satsingene i blant annet Grøtsund, der samspillet mellom grønn energi-produksjon kan i et grønt industrikluster bidra til bedre ressursutnyttelse. 

Delegasjonen fikk gode tilbakemeldinger fra både statssekretær Vad Petersson og Eriksen Søreide, og vil bidra til å støtte opp om flere av satsingene som ble presentert.