Unge diplomater fra utenriksdepartementet besøkte Tromsø

ProTromsø inviterte til rundebord og næringslivslunsj 31. august

Julie-Helene

Julie-Helene

UDs aspirantkurs besøkte Tromsø i slutten av august for å sette seg nærmere inn i nordområdepolitikken. Vi introduserte dem for kunnskapsmiljøene og næringsliv, Tromsø kommune og Ungdomsrådet.

Dagen startet med omvisning om bord Kystvaktens skip KV Harstad som lå til kai i Breivika. Varaordfører Mats Hegg Jacobsen ønsket velkommen, etterfulgt av Kirsti Methi fra Tromsø kommune som fortalte om Tromsøs rolle som arktisk hovedstad. 

Daglig leder i ProTromsø Gøril Johansen har med sin bakgrunn fra Utenriksdepartementet jobbet i nesten 20 år med nordområdene. Hennes erfaringer med samarbeidet med blant annet Russland, ga et viktig innblikk i paradigmeskiftet i nordområde-politikken før og etter starten av Ukraina-krigen.  

Kristian Daljord og Luna Drecker fra Tromsø Ungdomsråd holdt innlegg om ungdomsperspektivet. Foto: Tromsø Ungdomsråd.

Tromsø Ungdomsråd ved leder Luna Drecker og nestleder Kristian Daljord bidrog med hva som er viktig for ungdommen i Tromsø og Nord-Norge, deriblant de globale temaene om klimaendringer, men også lokale saker som arbeidet mot rus og fokus på mental helse blant unge.

Varaordfører Mats Hegg Jacobsen ønsket forsamlingen velkommen til rundebordet ombord KV Harstad. Foto: Utenriksdepartementet.

Videre bidrog professor ved UiT – Norges arktiske universitet Kari Aga Myklebust og stipendiat Øystein Solvang med å fortelle om det geopolitiske perspektivet i nord. Fra UiT deltok også professor Anne Husebekk som presenterte universitetets samarbeid i det nordiske UArctic-nettverket.

Camilla Brekke som påtroppende direktør for Norsk Polarinstitutt fortalte om Norge og Nord-Norge som kunnskaps-stormakt for klima og miljø. Der vi trekker frem banebrytende forskning, som ikke bare kommer nordområdene til gode, men bidrar til å løse klimautfordringene i den store verden. 

Tromsø som sentrum for rom-jord observasjon fra innlegget til Nina Soleng fra KSAT. Foto: Julie-Helene D. Sørensen

Ferden gikk så videre til ProTromsøs lokaler der vi hadde invitert til lunsj om nærings- og samfunnsutvikling i Arktis, med en rekke aktører fra Tromsø. Vi fikk høre fra Erling Bangsund i Tromsø Havn og Martin Skaug i Norsk Sjømatråd som fortalte om hav- og sjømatbyen i nord.

Jeanette Gundersen fra Kunnskapsbanken i Sparebanken Nord-Norge inviterer nordnorske bedrifter til å «grønne på» i omstillingen til grønne løsninger.  En næringsaktør med lang historie, som blant de få i Norge som ennå er heleid av norske eiere, har tatt steget ut i verden. Vi fikk høre om Mack Ølbryggeris internasjonale satsing til USA og Australia. 

Asbjørn Lilletun, direktør i Norinnova forteller om innovasjon i verdensklasse. Foto: Julie-Helene D. Sørensen

Vi takker for deltagelse, innlegg og nyttige samtaler om næringsutvikling, politikk og samfunn i nord. Vi retter en spesielt stor takk til våre bidragsytere til programmet:

Skjalg Fjellheim, Barentswatch, Arctic Frontiers, Arctic Race of Norway, Innovasjon Norge Arktis, Mack Ølbryggeri, Akvaplan-Niva, Norinnova, Tromsø Havn, Norsk Sjømatråd, KSAT, Sparebanken Nord-Norge, Kunnskapsbanken, UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø kommune, Norsk Polarinstitutt.