ProTromsø på besøk i Oslo med delegasjon fra næringslivet

I forrige uke arrangerte ProTromsø møter med Utenriksdepartementet og Stortingsbenken fra Troms i hovedstaden sammen med representanter fra næringslivet, akademia og politisk ledelse

Julie-Helene

Julie-Helene

16. januar i år, arrangerte ProTromsø et rundebord med Stortingsbenken på Clarion Hotel the Edge. Da inviterte vi til strategisk kraftsamling for Tromsø, med innlegg fra næringslivet, akademia, innovasjon og forskning. 

Stortingsrepresentantene ønsket videre oppfølging av de konkrete innspillene fra møtet i Tromsø, som ble bakgrunnen for møtet som fant sted på Nord-Norges Hus i Oslo 13 april. 

Stortingsrepresentantene fra Troms fikk en grundig oppdatering på aktuelle saker og prosjekter i Tromsø. Foto: Silje C. Solstad

Delegasjonen fra Tromsø bestod av representanter fra Norinnova, Troms Kraft, Tromsø Havn, Biotech North-klyngen, Tvibit, UiT Norges arktiske universitet, Jordobservasjon Tromsø AS og Tromsø kommune representert av både administrasjon og politisk ledelse. 

Med et sterkt Tromsø-lag på plass, fikk Stortingsrepresentantene høre om arbeidet med å etablere et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø.  Tromsø Havn og Tromsø kommune fortalte om mulighetene for grønn industri ved etablering av industripark på Grøtsund

Mens Troms Kraft informerte om kraftsituasjonen i Troms og Nord-Norge (NOR4-området), fortalte Biotech North om klyngen for bioteknologi og biomarine sektorer. 

For å bidra til at Tromsø er og forblir en attraktiv arktisk hovedstad, er det behov for å tiltrekke, rekruttere og beholde en ung befolkning. Tvibit presenterte arbeidet de siste årene med søknaden til EU som European Youth Capital, hvor Tromsø kom i finalerunden i 2022. De søker på nytt i år, og det er viktig at vi alle er med og bidrar til at søknaden blir støttet opp om både i Nord-Norge og nasjonalt.

ProTromsøs leder Gøril Johansen ledet møtet i Utenriksdepartementet, hvor delegasjonen fra Tromsø med Gunnar Wilhelmsen i spissen fikk gi innspill til Nordområdeseksjonen. Foto: Silje C. Solstad

Overordnet var reisens formål å promotere Tromsø som ledende på kunnskap, vekst og utvikling, fortelle at vi er samlet om sentrale satsinger for utvikling av Tromsø, å fremme Tromsø som kraftsenter i nord, samt behovet for en raskere fremdrift i den grønne omstillingen i nord.

Møtet med Nordområdeseksjonen ved Utenriksdepartementet fikk embetsverket god innsikt i hvilke aktuelle prosjekter og muligheter som finnes i Tromsø. Det ble en god diskusjon om hvordan Nordområdemeldingen og Norges formannskap i Arktisk råd passer med ambisjonene til Tromsø fremover. 

På besøk hos Nordområdeseksjonen i Utenriksdepartementet. Foto: Silje C. Solstad