Forvaltning, fiskerier og forbruk – en samtale om viktige hensyn for havet med klima- og miljøminister Espen Barth Eide

ProTromsø og Norsk Polarinstitutt inviterte til et åpent dialogmøte med statsråden, som vil gi innspill til regjeringens havmelding

Julie-Helene

Julie-Helene

I lysgården på Framsenteret samlet det seg et bredt utvalg av Tromsøs næringslivsaktører og kunnskapsinstitusjoner, for å gi innspill til klima- og miljøminister Espen Barth Eide om havet. 

Innledet av Luna Drecker, leder av Tromsø Ungdomsråd, som ga oss ungdommens perspektiv om havets fremtid. «Jeg elsker å se på havet, jeg elsker å bade i havet, jeg elsker å høre havet, selv om jeg ikke elsker å spise fisk- er det viktig å ta vare på kysten, naturen og ressursene havet tilbyr». 

Det er viktig å fremheve at målsettingen for dette møtet og den kommende forvaltningsplanen for norske havområder, er å sikre havets klima og ressurser for fremtiden til våre kommende generasjoner. 

Åpningen ble innledet av Luna Drecker, leder av Tromsø Ungdomsråd og moderator Gøril Johansen, ProTromsø. Foto: Julie-Helene D. Sørensen

Norsk Polarinstitutt var vertskap for møtet, og påtroppende administrerende direktør Camilla Brekke ønsket statsråden og tilhørerne velkommen ved å fortelle om polhavet og arktis, dens betydning og fremtid. Rektor for UiT- Norges arktiske universitet Dag Rune Olsen fulgte opp med universitetets rolle for å frembringe viktig havkunnskap fra nord. 

Camilla Brekke, som nylig tiltrådte som administrerende direktør for Norsk Polarinstitutt var glad for å ønske statsråden velkommen til Framsenteret. Foto: Julie-Helene D. Sørensen

Innspillene ble delt inn i tre panelsamtaler, der den første handlet om havressursene og hvordan sikre ansvarlig næringsaktivitet? Vi fikk innspill fra Norsk Sjømatråd, Fiskebåt nord, Tromsø Havn, Visit Tromsø og Sparebank 1 Nord-Norge – som presenterte et bredt spekter av næringsinteresser.

For ProTromsø er det viktig at næringslivet er med på å finne løsninger, og når statsråder besøker Tromsø at de skal få godt bilde på kompetansen, erfaringen og kunnskapen som finnes.

Panel 1 Hvordan sikre ansvarlig næringsaktivitet? Fra venstre, Inger-Lise Brones, Visit Tromsø, Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn, Ragnhild Dalheim Eriksen, Sparebank 1 Nord-Norge, Tor Are Vaskinn, Fiskebåt nord og Christian Chramer, Norsk Sjømatråd. Foto: Julie-Helene D. Sørensen

 

Det neste panelet omhandlet innovasjon og verdiskapning, hvilke nye løsninger finner vi i havet og for havet?

Panelet bestod av BioTech North, Jordobservasjon Tromsø AS, Energi i Nord, Akvaplan-niva og KSAT.  Line Kjelstrup fra BioTech North-klyngen fortalte om de seneste innovative løsningene havet har å by på, og etterlyser satsing for å kommersialisere mer av denne forskningen. Marianne Frantzen fra Akvaplan-niva pekte på utfordringen med å koble akademi og næring, som for eksempel et felles løft for nye marine arter i nord. 

KSAT ved administrerende direktør Rolf Skatteboe, fremhevet teknologiaspektet ved ivaretakelsen av havet, gjennom overvåkning av ulovlig fiske, innovative målemetoder og innsamling av data.

Panel to om innovasjon og verdiskapning, sett fra venstre moderator Gøril Johansen, Rolf Skatteboe, KSAT, Marianne Frantzen, Akvaplan niva, Petter Bjørkli, Energi i Nord, Yngve Vassmyr, Jordobservasjon Tromsø, og Line Kjelstrup, BioTech North. Foto: Julie-Helene D. Sørensen

Det siste panelet fokuserte på kunnskap for norske havinteresser, stilte spørsmålet: hvordan sikre at forskning, erfaring og dialog bidrar til løsninger?

Panelet bestod av representanter fra Kystfiskarlaget, Havforskningsinstituttet, NORCE og Norsk senter for havrett ved UiT – Norges arktiske universitet. Paul Jensen fra Kystfiskarlaget mener det er mye man kan gjøre som vil kunne gi raske resultater, spesielt i forhold til innføring av mer spesifikke adferdskrav for fiskere, som for eksempel minske bruken av passive redskap. Han trekker frem også tilretteleggingen av å elektrifisere store deler av kystflåten som et alternativ. 

Panel tre, sett fra venstre, Paul Jensen, Kystfiskarlaget, Gro van der Meeren fra Havforskningsinstituttet, Anne Ingeborg Myhr, Norce, og Lena Schøning, Norsk senter for havrett ved UiT. Foto: Julie-Helene D. Sørensen

Statsråden avsluttet møtet med å takke innlederne med deres innspill og råd til det videre arebidet med den kommende havmeldingen. 

ProTromsø og Norsk Polarinstitutt takker alle innledere og publikum for deltakelsen. 

Hvis du ønsker å lese mer om regjeringens kommende havmelding, og lese den forrige rapporten fra 2021, les mer her